PhDr. Hana Georgi, Ph.D.
head_banner_img

Motto:

S pamětí mají potíže všichni. Postupně si z dřívějška úplně přesně pamatují naprosté ptákoviny, které se nikdy současně nestaly na jednom místě (jak tvrdí).

Kozan

O mně

Curriculum vitae

PhDr. Hana Georgi, PhD.


Mé veřejné aktivity

Jako host v pořadu ČT 1
Sama doma 2010-04-29

ukázka z pořadu.

Téma:

Jakou podporu a pomoc potřebují rodiny, které dlouhodobě pečují o handicapované, nebo jinak znevýhodněné spolubližní…


Jako host v pořadu ČT 1
Barvy života 2010-01-15

ukázka z pořadu

Téma:

O tom jak doma pečovat o členy rodiny s poruchami mozku a osobnosti a kde hledat pomoc…


Jako host v pořadu ČT 1
Barvy života 2009-11-13

ukázka z pořadu

Téma:

Výzkum funkcí paměti…


Trénování paměti

Metodická příručka

Mgr. Hana Georgi
Ing. Danuše Steinová

Tato metodická příručka vznikla jako postupný cíl a součást řešení výzkumného projektu MŠMT 2D06013 Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace – efektivita a využití, jenž je řešen Psychiatrickým centrem Praha.


Tel.: +420 777 94 24 24